Rozwód a podział majątku – kilka kluczowych informacji

Sprawy rozwodowe potrafią się ciągnąć latami. W wielu przypadkach kłopotliwą kwestią jest podział majątku. Strony nie umieją się między sobą porozumieć przez co sprawa wydłuża się w czasie. Wejście w związek małżeński jest równoznaczne ze stworzeniem tzw. wspólnoty majątkowej. Alternatywą jest podpisanie intercyzy, ale nie każda para decyduje się na taki krok.

Majątek wspólny – co wchodzi w jego skład i jak rozwiązać taką sprawę?

Podział majątku w trakcie sprawy rozwodowej dotyczy oczywiście wyłącznie majątku wspólnego. W jego skład wchodzą te dobra, które zostały nabyte przez dane małżeństwo w trakcie jego trwania. Może to być np. jakaś duża nieruchomość. Najłatwiej byłoby ją podzielić na połowę, lecz współmałżonkowie często chcą tego uniknąć. Istotna jest w tym wszystkim rola doświadczonego prawnika, którego warto mieć u swego boku, aby zwiększyć swoje szanse na usłyszenie korzystnego wyroku w sądzie.

Majątkiem wspólnym mogą być ponadto:

  • środki zgromadzone na kontach bankowych i funduszach emerytalnych,
  • dochody z czynszu, które są uzyskiwane w ramach wynajmu mieszkania.

Wszystko to jest bardzo dokładnie badane przez sąd. Z racji tego może się to ciągnąć miesiącami. Najwygodniejszą opcją jest polubowne załatwienie sprawy i zdecydowanie się na podział majątku w formie 50/50. W skład majątku wspólnego nie będą wchodziły te dobra, które nabyło się lub uzyskało jeszcze przed małżeństwem. Może to być np. odziedziczona nieruchomość.

Podział majątku a intercyza

Nieco inaczej sprawa wygląda, gdy podpisuje się wspomnianą wyżej intercyzę. Coraz większa grupa osób decyduje się na takie działania z tego względu, aby w jakiś sposób zabezpieczyć swoją przyszłość finansową. Wiadomo, że nie każde małżeństwo musi być sielanką i trwać przez całe życie. Czasami lepiej zadbać o swoje dobro.

Rozdzielność majątkowa może być przeprowadzona m.in. na drodze postępowania sądowego lub w ramach stworzenia aktu notarialnego. Ta druga opcja jest zdecydowanie korzystniejsza, ponieważ zajmuje mniej czasu i nie jest tak kosztowna. W takiej sytuacji podział majątku przebiega sprawnie i bezproblemowo. Sąd zwraca uwagę na zapisy pojawiające się w małżeńskiej umowie majątkowej i je respektuje. Minusem takiego działania może być to, że małżonkowie nie będą mogli zdecydować się np. na wspólne zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego. Za każdym razem trzeba to sobie dokładnie przemyśleć.

Podział majątku na drodze umowy zawartej pomiędzy stronami

Prawnicy będą dążyć do tego, aby przeprowadzić podział majątku na drodze umowy zawartej pomiędzy zainteresowanymi stronami. Polubowne rozwiązanie sprawy nie będzie zbyt czasochłonne, a przy okazji współmałżonkowie zaoszczędzą sobie nerwów i stresu. Takie umowy muszą być tworzone przez wyspecjalizowanych prawników, którzy mają spore doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. Profesjonaliści będą bezstronni i obiektywnie ocenią daną sytuację. Racjonalne podejście jest w tym przypadku nieocenioną pomocą. Najwięcej problemów sprawia stronom podział mieszkania, lecz w takich przypadkach warto zdecydować się na jego sprzedaż i podzielić uzyskane pieniądze po równo. Jeśli jeden ze współmałżonków będzie chciał dalej mieszkać w omawianej nieruchomości powinien jak najszybciej spłacić drugą osobę.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Sprawy Rodzinne Lucyna Szabelska

Polecane

Dodaj komentarz